ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ) – град София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 16.07.2020 г. от 11.00 часа в с. Арбанаси, ул. Свети Никола №13 (www.sevastokrator.com) c дневен ред…

ОТЛАГА се провеждането на ОБЩО СЪБРАНИЕ на АРИ предвидено за 24.03.2020 г.

Уважаеми колеги,   Във връзка с епидемиологичната ситуация в страната и обявеното извънредно положение, както и задължителните противоепидемични мерки съгласно заповед РД-01-124/13.03.2020 г.  на здравния министър и предписанията на Националния оперативен щаб, Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ взе решение за отмяна на Общото събрание на асоциацията, насрочено за 24.03.2020 г. от 11.30…

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ), ЕИК 176136598, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 24.03.2020 г. от 11.30 часа в гр. Горна Оряховица, ул.…

Как ще се прилага принципът “Замърсителят плаща” за такса смет

Такса смет за художествени галерии, за ресторанти и магазини е еднаква, просто всички те са “нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на организираното сметосъбиране”. Това е текстът в наредбата за местните такси на Столичната община, който ги обединява в една формула за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО). Сумата варира според имота, но не…

България е втора в ЕС по дял на екоданъците от общите данъчни постъпления

България е втора в ЕС по дял на екологичните данъци и такси в общите данъчни постъпления за 2018 година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Делът на екоданъците в страната ни се равнява на 9,8% от общите, като той е по-голям само в Латвия (10,9%). След нас се нареждат Гърция (9,5%), Словения (9,4%) и…

Мерки за засилване контрола върху вноса на отпадъци обсъди министър Димитров с рециклиращия бизнес

Мерки за засилване на контрола върху вноса на вторични суровини и отпадъци обсъди министърът на околната среда и водите Емил Димитров на работна среща с представители на браншовите организации от рециклиращия сектор. Сред дискутираните мерки са ограничаване на граничните пунктове, през които ще могат да се внасят такива стоки, проследяване на  транспортирането им с GPS…

Министър Димитров ще се срещне с представители на рециклиращия сектор

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще се срещне с представители на легитимния рециклиращ сектор, който осигурява суровини за преработващите предприятия в България. В срещата ще участват представители на Българската стопанска камара, Асоциацията на рециклиращата индустрия, Българската асоциация по рециклиране и Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба. Те настояват за…

ОТНОСНО ОПОВЕСТЕНИ НАМЕРЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВНОСА НА ОТПАДЪЦИ

ДО Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   ОТНОСНО: Провеждане на спешна работна среща във връзка с оповестени намерения за налагане на мораториум върху вноса на отпадъци   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Рециклиращият сектор в България осигурява суровини за всички преработващи предприятия на територията на България. С тревога следим зачестяващите случаи на нерегламентирано…

Химическото рециклиране вдъхва нов живот на пластмасата

Големите потребители и производители на пластмасови изделия развиват технология за рециклиране, която съществува от десетилетия, но до този момент е встрани от вниманието. Затягането на екологичните регулации обаче, както и натискът от страна на потребителите за намаляване на вредните отпадъци и емисии, може да я върне към живот, пише The Wall Street Journal. Водещите производители…

Диван от старите дрехи

Идеята за рециклирането на отпадъци отдавна е в дневния ред на дизайнерите и затова мнозина се опитват да провокират с нестандартни идеи. Хари Нуриев безспорно е сред експериментаторите и го показва и с последния си проект – диван от дефектни и неизползвани дрехи. Текстилът идва от модната къща Balensiaga и с него на практика не…