Замърсителят плаща, ама друг път

Въвеждането на новата методика за изчисляване на Такса битови отпадъци ще бъде отложено за пореден път. В ситуация на изборна спирала никой няма волята да направи промяна, която ще бръкне в джоба на гласоподавателите   Такса битови отпадъци ще продължи да се начислява и следващата година по сегашната методика – според данъчната оценка на имотите. Това…

Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

Общо 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на иновациите и растежа в изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения за производство и съхранение на енергия до 1 MWh за бизнеса. С мярката ще бъдат подкрепени МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация от целия икономически спектър с изключение на секторите „Селско, горско и рибно стопанство“…

PET бутилките са първи избор за устойчиви опаковки на храни и напитки

PET бутилките не са отпадък. Пластмасовата бутилка, изработена от PET (ПЕТ – полиетилен терефталат), има много голям потенциал след своята първоначална употреба. Реномето на този материал като един от най-използваните пластмасови опаковъчни материали в света се дължи на експлоатационните му качества и възможността да бъде рециклиран изцяло, при това многократно. В този смисъл рециклирането от…

Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ и инвестиция „Програма за ускоряване  на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на първата процедура чрез подбор по линия…

МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.…

Живот без пластмаса – звучи добре, но е напълно невъзможно

Тя е трудно заменима в медицината, храните, обувките и, естествено, храните Човечеството отдавна е достигнало етапа, в който животът е немислим както с пластмаса, така и без нея.   Ние буквално се давим в пластмаса – тя е по сметища, в океаните, открита е дори в леда в Антарктика, във водата, която пием, в телата…

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРИ

На 30.05.2022 г. в Конферентната зала на Крис-Р ООД в гр. Горна Оряховица се проведе Общо събрание (ОС) на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) Делегатите на ОС приеха годишния доклад за дейността  и годишния финансов отчет на АРИ за 2021г. както и бюджета на организацията за 2022 г. Общото събрание избра за нови членове на…

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ) – град София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 30.05.2022 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Крис-Р ООД с адрес: гр. Горна Оряховица,…

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ), ЕИК 176136598, седалище и адрес на управление:гр. София, ул.„Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал.1 от Устава на cдружението, свиква Общо събрание на 29.09.2020 г. от 11.30 часа в гр.София кв. Кремиковци ул.Свети Георги Победоносец 1А  с…