Замърсителят плаща, ама друг път

Въвеждането на новата методика за изчисляване на Такса битови отпадъци ще бъде отложено за пореден път. В ситуация на изборна спирала никой няма волята да направи промяна, която ще бръкне в джоба на гласоподавателите   Такса битови отпадъци ще продължи да се начислява и следващата година по сегашната методика – според данъчната оценка на имотите. Това…

Прочети повече

Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

Общо 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на иновациите и растежа в изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения за производство и съхранение на енергия до 1 MWh за бизнеса. С мярката ще бъдат подкрепени МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация от целия икономически спектър с изключение на секторите „Селско, горско и рибно стопанство“…

Прочети повече

PET бутилките са първи избор за устойчиви опаковки на храни и напитки

PET бутилките не са отпадък. Пластмасовата бутилка, изработена от PET (ПЕТ – полиетилен терефталат), има много голям потенциал след своята първоначална употреба. Реномето на този материал като един от най-използваните пластмасови опаковъчни материали в света се дължи на експлоатационните му качества и възможността да бъде рециклиран изцяло, при това многократно. В този смисъл рециклирането от…

Прочети повече

Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ и инвестиция „Програма за ускоряване  на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на първата процедура чрез подбор по линия…

Прочети повече

МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.…

Прочети повече

Живот без пластмаса – звучи добре, но е напълно невъзможно

Тя е трудно заменима в медицината, храните, обувките и, естествено, храните Човечеството отдавна е достигнало етапа, в който животът е немислим както с пластмаса, така и без нея.   Ние буквално се давим в пластмаса – тя е по сметища, в океаните, открита е дори в леда в Антарктика, във водата, която пием, в телата…

Прочети повече

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРИ

На 30.05.2022 г. в Конферентната зала на Крис-Р ООД в гр. Горна Оряховица се проведе Общо събрание (ОС) на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) Делегатите на ОС приеха годишния доклад за дейността  и годишния финансов отчет на АРИ за 2021г. както и бюджета на организацията за 2022 г. Общото събрание избра за нови членове на…

Прочети повече

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ) – град София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 30.05.2022 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Крис-Р ООД с адрес: гр. Горна Оряховица,…

Прочети повече

Как ще се прилага принципът “Замърсителят плаща” за такса смет

Такса смет за художествени галерии, за ресторанти и магазини е еднаква, просто всички те са “нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на организираното сметосъбиране”. Това е текстът в наредбата за местните такси на Столичната община, който ги обединява в една формула за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО). Сумата варира според имота, но не…

Прочети повече

България е втора в ЕС по дял на екоданъците от общите данъчни постъпления

България е втора в ЕС по дял на екологичните данъци и такси в общите данъчни постъпления за 2018 година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Делът на екоданъците в страната ни се равнява на 9,8% от общите, като той е по-голям само в Латвия (10,9%). След нас се нареждат Гърция (9,5%), Словения (9,4%) и…

Прочети повече