Устойчиви решения за управление на отпадъците:

кои фирми ще участват на ‘Save the Planet’ 2019?

Благодарение на съвременните иновации, управлението на отпадъците става все по-рентабилен, ефективен и екологично щадящ процес.

За 10-та поредна година Виа Експо организира Save the Planet – изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране (16-18 април, София).

Защо да се присъедините към Save the Planet’19?

  • Ще създадете ползотворни нови контакти и ще обмените опит
  • Организаторът Виа Експо предоставя ефективни промоционални възможности
  • Бизнесът, индустрията, общините и крайните клиенти стават все по-информирани за ползите от инвестиция в иновативни екологични технологии, за да постигнат по-висока ресурсна ефективност. Save the Planet е добра възможност да представите директно вашите продукти пред потенциални партньори и клиенти.

И през 2019 г. водещи компании ще представят новости в сектора: оборудване за рециклиране, мобилни и полумобилни машини с хибридно (дизел / електрическо) задвижване – нова и уникална за бранша технология, машини за добив и обработката на инертни материали; почистваща техника и сметоизвозващи автомобили; уеб базирана информационна система, която позволява пълното компютъризиране на цикъла на събиране на отпадъци;  “гениални кошчета” – съдове за отпадъци с контролиран достъп; производство на енергия от отпадъци; услуги за управление на селскостопански, индустриални и битови отпадъци и др.

Организаторите от Виа Експо анонсират имената на част от изложителите: Geocycle Bulgaria, Екосол, Братя Пашев, Innova, Hitachi Zosen Inova, Lindner Recyclingtech, М и М Фрут, Прайм Технолоджийс др.

Водещи теми в конферентната част:  • Кръгова икономика • Решения и технологии за управление на отпадъци и рециклиране • Финансиране на проекти

За повече информация: Брошура    Статистика 2018  www.viaexpo.com