Явор Божанков бе избран за председател на Управителния съвет на Асоциация на рециклиращата индустрия  (член на БСК) на проведеното на 29 септември 2016 г. Общо събрание на организацията.

Новият председател е сред основателите на АРИ през 2011 г. и оттогава заема активно поста на зам.-председател. Г-н Божанков е представител на фирма Крис – Р ЕООД – еднo от първите рециклиращи дружества в България, основанo през 1990 г.

Новоизбраният председател на АРИ притежава юридическо образование и е носител на наградата „Достойните българи“, присъдена от БНТ,  24 Часа и Мобилтел АД през 2014 г., носител на „Бяла лястовица 2014 г.“, носител на награда „Ряховски камъни 2014″ на община Горна Оряховица.

На провелото се Общо събрание за заместник-председатели на УС бе избрани г-н Иво Георгиев, досегашен председател и управител на Ивонс Метал ЕООД.

Останалите членове на  УС на АРИ са:

Михаил Михайлов, Феникс Инверс ООД;

Храйр Вахрам, Медбул ЕООД;

Теодоси Теодосиев, Максима 2008 ООД;

Юлиан Атанасов, Шолц България АД;

Илина Казакова, Екоколект АД;

Румяна Илиева, Енвиреко ЕООД;

Димитър Стоянов, Екометал Инженеринг ЕООД;

Янко Велев, Феникс Гама АД.

АРИ е сред най-активите браншови организации на Българска стопанска камара. Асоциацията се стреми да помогне за създаването на  възможно най-благоприятен правен и пазарен климат, за равнопоставеност на стопанските субекти и условия за лоялна конкуренция в бранша, при стриктно спазване на изискванията на Закона.

Събира, анализира и популяризира международни добри практики в областта на дейностите с отпадъците, провежда собствени маркетинг и социологически проучвания, за да подпомогне дейността на своите членове в прилагането на екологосъобразни технологии по управление на отпадъците, тяхното оползотворяване и рециклиране.