През 2022 г. ЕС е изнесъл 6,4 милиона тона продукти за рециклиране (хартия, пластмаса и стъкло), което e увеличение с 8,4 на сто спрямо 2021 г., съобщава европейската статистическа служба Евростат. От друга страна вносът възлиза на 4 милиона тона или ръст с 4,2 на сто спрямо 2021 г.

Същевременно обаче износът е спаднал с повече от едва трета (35,2 на сто от 9,8 на 6,4 милиона тона) спрямо 2010 г., а вносът се е увеличил с 23,9 на сто от 3,2 на 4 милиона тона.

Най-изнасяният продукт през 2022 г.е хартията, съставляваща над три четвърти от износа (77,1 на сто или 4,9 милиона тона), следвана от пластмасата (17,5 на сто или 1,1 милиона тона) и стъклото (5,4 на сто или 0,3 милиона тона).

Същевременно са били внесени 2,4 милиона тона хартия, които представляват 59,3 на сто от целия внос, и по 800 000 тона пластмаса и стъкло (20,6 на сто).

През 2022 г. Индия е най-големият вносител на хартия за рециклиране от ЕС (29,9 на сто), следвана от Индонезия (19 на сто) и Турция (12 на сто).

Най-големият вносител на пластмаса от ЕС е Турция (29 на сто), следвана от Индонезия (17 на сто) и Малайзия (15 на сто).

Най-много стъкло през 2022 г. е било изнесено за Великобритания (46 на сто), следвана от Швейцария (11 на сто) и Бразилия (9 на сто).

Вносът на продукти за рециклиране в ЕС идва основно от Великобритания – 47 на сто от хартия и стъклото и 45 на сто от пластмасата.

САЩ са втори вносител на хартия и пластмаса с около 20 и 8 на сто от теглото на рециклируемите материали. При хартията на трето място идва Швейцария (14 на сто), а при пластмасата – Норвегия (7 на сто). Вторият най-голям вносител на стъкло за рециклиране в ЕС е Швейцария (14 на сто), а трета е Норвегия (9 на сто).

 

Източник: Износът на продукти за рециклиране от ЕС расте през 2022 г. (24chasa.bg)