България е втора в ЕС по дял на екологичните данъци и такси в общите данъчни постъпления за 2018 година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Делът на екоданъците в страната ни се равнява на 9,8% от общите, като той е по-голям само в Латвия (10,9%). След нас се нареждат Гърция (9,5%), Словения (9,4%) и Хърватия (9,3 %).

В другия край на таблицата са Люксембург (4,4%), Германия (4,5%), Швеция (4,9%), Франци (5,1%) и Испания (5,3%).

Общите приходи на държавите в ЕС от екологични данъци и такси за 2018 г. се равняват на 324,6 млрд. евро, което представлява ръст от 3% спрямо предходната година и 49% спрямо 2002 г.

Енергийният сектор е отговорен за най-големият от общите приходи от екоданъци – 77,7%. След него се нареждат транспортният сектор (19,1%) и облагането, свързано със замърсяването и ресурсите (3%).

 

 

Източник: www.manager.bg