Изложениe и Конференция за Югоизточна Европа 2017

София, България

Организатор: Виа Експо

Партньор на събитието: Асоциация на рециклиращата индустрия

 

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на международното събитие за управление на отпадъци и рециклиране. Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа. В контекста на новите мерки, които ЕС подготвя за изграждане на една по-конкурентна кръгова икономика, изложението се явява полезна платформа за популяризиране на модерни екологични и устойчиви решения.

 

SEE Save the Planet’17 ще продължи да бъде успешна пресечна точка на местните и международни компании, както и място за демонстриране на новостите в бранша.

  • Към момента фирми от Австрия, Белгия, България, Гърция, Италия, Дания, Швейцария са сред заявилите изложители.
  • Австрия е стратегически партньор за 8-ма поредна година.
  • Офиса в София на ИЧЕ – Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина организира Италиански Павилион с фирми от сектора.
  • Организаторът очаква и Холандско участие.

 

Брошура

                                            

Защо да участвате в Save the Planet? Имате все още време да решите и да се присъедините към SEE Save the Planet’17!

  • Събитието e място за популяризиране на съвременни решения от български и чуждестранни компании за третиране, събиране, транспорт, оползотворяване и рециклиране на отпадъци.
  • Ще имате достъп до актуална маркетингова информация и знания за техноло-

гични нововъведения.

  • Лични контакти с представители на общините, мениджъри и специалисти от

индустриалния, търговски и публичен сектор с изразен бизнес интерес

 

Акценти в Програмата на Конференцията за управление и отпадъци’17 са:

■ Кръговата икономика: национално-политически аспекти и добри практики  ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство ■ Утайките като източник на биогаз

Поканени са лектори от Европейската комисия/ ГД „Околна среда”, Министерство на околната среда и водите, Софийска община, Европейската асоциация за биогаз, български и чужди компании в сектора.

 

Статистика 2016  /линк/

Паралелни събития:    Енергийна ефективност и зелена енергия    Smart Cities

www.viaexpo.com

———————–