Позиция на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) по нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия.

Изх.№10/06.04.2016 г.     ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА   Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ  МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА    Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА       Относно: Позиция на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) по…

БНТ1 – “Малки истории” – Битката за отпадъците

“Малки истории” – Битката за отпадъците 06.02.2016 Чий е боклукът? Защо клошари, сметосъбиращи фирми и общини са в жестока битка за отпадъците? До какво ще доведат готвените в закона промени? Ще глобяват ли клошарите за бъркане в кофа? Горят ли експериментално боклук в ТЕЦ “София”? Има ли опасно замърсяване на въздуха в столицата? В дискусията…

bTV “Тази сутрин” – Корпоративен интерес посяга на най-бедните в държавата

Корпоративен интерес посяга на най-бедните в държавата Рециклиращият бизнес за новите мерки на екоминистерството “Тази сутрин”, БТВ,  15.01.2016 г. За съжаление корпоративен интерес посяга на най-бедните в държавата, на най-уязвимите, които все пак са запазили достойнство и не чукат по стъклата на колите, не просят, те изкарват хляба си, като извършват една иначе полезна дейност…

АРИ: ОТНОСНО проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Изх.№ 2/11.01.2016 г.     ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ       ОТНОСНО: Становище по проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,   Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството…

АРИ: ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изх.№1/11.01.2016 г.     ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ       ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,   Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среди и водите…

БНТ1 – Фирмите за отпадъци възразяват срещу промени в ЗУO

Фирмите за отпадъци възразяват срещу промени в ЗУO Новини, 12.00ч, 03.01.2016 Промени в Закона за управление на отпадъците изправиха на нокти рециклиращата индустрия. Според фирмите, занимаващи се с отпадъци, новите мерки ще доведат до нелоялна конкуренция и няма да ограничат кражбите на скрап. От министреството на околната среда обаче смятат така да ограничат сивия сектор.…

bTV Новините – Ограничават печалбата на търговците на метали до 100 лв. на година

Ограничават печалбата на търговците на метали до 100 лв. на година Новите правила се въвеждат със Закона за управление на отпадъците bTV Новините,  Понеделник, 21.12.2015 г., 19.00 ч Търговците с метали не могат да изкарват по повече от 100 лева на година. Ограничението се въвежда с промяна в Закона за управление на отпадъците, която се…

bTV Новините – Предвижда се увеличение на екотаксите за стари автомобили

Предвижда се увеличение на екотаксите за стари автомобили Годишно в България се внасят над 200 хиляди автомобила, повечето от които над 5 и 10 годишни bTV Новините, Събота, 19.12.2015 г., 19.00 ч Екотаксата за старите автомобили, внос от чужбина, ще се покачи. Това предвижда нова наредба на министерството на околната среда и водите, която в…

ДЕКЛАРАЦИЯ в подкрепа на съдебната реформа

Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) е неправителствена организация за дейност в обществена полза, която обединява фирми в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци (в т.ч. излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни…

В отворено писмо Асоциацията на рециклиращата индустрия обяви готовност за протестни действия

Българите плащат най-високите екотакси в ЕС за рециклиране на стари автомобили – ДОКОГА??? Липсва прозрачност в събирането и разходването на екотаксите за моторни превозни средства в България, ВЪЗЛИЗАЩИ НА 57 МЛН.ЛВ. годишно! ——————————————   През последната една година Асоциация на рециклиращата индустрия в България (АРИ) многократно постави пред Министъра на околната среда и водите, Министъра…