Явор Божанков е новият председател на Асоциация на рециклиращата индустрия

Явор Божанков бе избран за председател на Управителния съвет на Асоциация на рециклиращата индустрия  (член на БСК) на проведеното на 29 септември 2016 г. Общо събрание на организацията. Новият председател е сред основателите на АРИ през 2011 г. и оттогава заема активно поста на зам.-председател. Г-н Божанков е представител на фирма Крис – Р ЕООД – еднo от първите рециклиращи дружества в…

РЕЦИКЛИРАНИ МИЛИОНИ

Рециклиране без конкуренция. Таксата за внос на автомобили   На пръв поглед изглежда, че правителството е създало всички условия събираната от вносители и граждани продуктова такса от излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) да отива по предназначение – за оползотворяването и рециклирането на автомобилите. Както и за изпълнението на поставените от МОСВ цели –…

Примерен проект

Примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст…

Примерен проект

Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст Примерент текст

Вили Лилков: Екотаксите за автомобилите да бъдат премахнати!

Тази продуктова такса основно отива в три фирми, които са получили лиценз в МОСВ, посочи той в Денят ON AIR, 25.07.2016г. Екотаксите за автомобилите трябва да бъдат премахнати. Това заяви проф. Вили Лилков в Денят ON AIR с Кузман Илиев. “При закупуване на нов автомобил всеки собственик плаща между 140 и 270 лева в зависимост…

Георги Ковачев от Народен съюз: Защо допускаме монопол от 3 фирми да събират ЕКО такси?

Източник standartnews.com Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева не можа да се аргументира защо не изпълнява отменени решения на ведомството от ВАС и се стига до съда в Страсбург.   Народният представител Георги Ковачев, днес по време на Парламентарния контрол, възмутено попита министърът на околната среда и водите Ивелина Василева защо се допуска…

Десет пъти по-ниски екотакси и прозрачност при разходването им поиска омбудсманът Мая Манолова в писмо до председателя на парламента Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов

Омбудсманът Мая Манолова написа препоръка до председателя на Народното събрание Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов с предложение да бъде намален размерът на екотаксите, които от КАТ изискват при регистрация на нов автомобил. В писмото си Манолова настоява и за въвеждането на публичност и прозрачност по отношение на тяхното събиране и разходването им.          Омбудсманът…

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СЪС СИГНАТУРА 602-01-25/09.05.2016 Г.

Изх.№17/18.05.2016 г.     ДО           ЧЛЕНОВЕТЕ НА:               КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ           43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ              КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,          БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ          43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ               КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ,           ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ           43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ              …

Примерен проект

Примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст примерен текст…

Новите екотакси няма да стимулират покупката на нови автомобили

Цветелина Цанева от Асоциацията на вносителите на автомобили в предаването Бизнес старт, 12.04.2016   Ръстът при продажбите на нови и употребявани автомобили достига около 10% през последните 2-3 години. Намалението на “екотаксите” при закупуване на нови автомобили и увеличението на тези за превозни средства над 5 години няма да промени решението на гражданите дали да си купят нов или употребяван автомобил. Това каза Цветелина Цанева…