Save the PLANET,

Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

Организатор: Виа Експо

Партньор на събитието: Асоциация на рециклиращата индустрия

За 9-та поредна година от 27 до 29 март Save the Planet ще предостави възможност на водещи чуждестранни и български компании да представят най-новото в областта на устойчивото управление и оползотворяване на отпадъците.  Съчетавайки изложбена и конферентна част в своя формат, изявата се срещне доставчици с техни бизнес партньори и клиенти.

Организаторите от Виа Експо анонсират директни изложители от Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Литва, Турция, Холандия, Финландия, Франция и Швейцария.

Сред акцентите на изложението са: ■ Оползотворяване на биоотпадъци: мобилни и стационарни машини за компостиране; оборудване за производство на пелети; биогаз инсталации; енергия от отпадъци ■ Рециклиране – резервни части за машини; оборудване за рециклиране: сортиращи и екструдерни инсталации, решения за ефективната реализация на оползотворените отпадъци до краен продукт ■ Инсинератори  и оборудване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци ■ Успешен пример за публично-частно партньорство за модернизация  на регионално депо ■ Системи за разделно събиране на различни видове отпадъци и др.

Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на Save the Planet и ще улесни предварителния контакт между участниците и потенциалните посетители. Сред изложителите са: ATI Environnement, Братя Пашев, Джиосайкъл, Dutch Dryers, DanStoker Poland, CPM Europe, Еуро Ситекс, Костинброд Еко, М и М Фрут, Майком, Мева България, Molok OY, Steinert GmbH, Hitachi Zosen Inova, Kamadur и др.

Конференцията включва актуалните теми: ■ Кръгова икономика – предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България ■ Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможностите за финансиране, както и с инструментите й.

Защо да станете част от изявата?

Save the Planet е събитие, което дава възможност за личен контакт с доставчици, за делово договаряне, за събиране на изчерпателна информация за ползите от инвестиция, за стартиране или разширяване на бизнеса ви – повечето от чуждестранните участници търсят партньори. Изявата ще събере на едно място инвеститори и експерти от различни сектори: енергетика, строителство, ютилити мениджмънт, екология, туризъм, химическа, фармацевтична, опаковъчна и ХВП промишленост, селско стопанство, болнични заведения, държавна администрация, представители на общини, браншови структури и научни среди.

Брошура  Новини  Медийни партньори   Статистика 2017

Паралелни събития: Енергийна ефективност и ВЕИ, Интелигентни градове

www.viaexpo.com