Представители на АРИ участвуваха в честването на “Деня на Металурга” и откриване на нова модерна инсталция в КЦМ 2000 АД гр. Пловдив на 05.11.2014г.